ข่าวสารทุนวิจัยASEAN-India Collaborative R&D (AICRD) Scheme 2022

ผู้เขียนข่าว จริยา จริยา

ปิดรับข้อเสนอ : 31 ธ.ค. 2565

เปิดอ่าน 22 ครั้ง

กรอบการวิจัย:

รายละเอียด:

 

ด้วย ASEAN Secretariat เปิดรับข้อเสนอภายใต้โครงการ 

ASEAN-India Collaborative R&D (AICRD) Scheme 2022 


  • รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบข้างล่างนี้

  • หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ธ.ค. 2565 เวลา 17.00น. (ตามเวลาของสาธารณรัฐอินเดีย)

เอกสารแนบ : คลิก