ข่าวสารทุนวิจัยบพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) กรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” ประจำปี 2566

ผู้เขียนข่าว จริยา จริยา

ปิดรับข้อเสนอ : 9 ธ.ค. 2565

เปิดอ่าน 94 ครั้ง

กรอบการวิจัย:

การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น

รายละเอียด:

บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) 

กรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” 

ประจำปี 2566  • เปิดรับข้อเสนอวันที่ 15 พ.ย. 65 ถึง 9 ธ.ค. 65 (12.00 น.) ผ่านระบบ NRIIS
  • หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 9 ธ.ค. 65 (17.00 น.)
  • รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11624