ข่าวสารทุนวิจัยบพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 (NQI)

ผู้เขียนข่าว จริยา จริยา

ปิดรับข้อเสนอ : 13 ธ.ค. 2565

เปิดอ่าน 94 ครั้ง

กรอบการวิจัย:

รายละเอียด:

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 

แผนงานโครงสร่างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการของประเทศไทย (NQI)
  • เปิดรับข้อเสนอวันที่ 14 พ.ย. 65 ถึง 13 ธ.ค. 65 ผ่านระบบ NRIIS
  • หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 19 ธ.ค. 65
  • รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11622