ข่าวสารทุนวิจัยบพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้เขียนข่าว จริยา จริยา

ปิดรับข้อเสนอ : 12 ธ.ค. 2565

เปิดอ่าน 123 ครั้ง

กรอบการวิจัย:

ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายละเอียด:

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) 

ภายใต้กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

ประจำปีงบประมาณ 2566


  • รับข้อเสนอโครงการถึงวันที่ 12 ธ.ค. 65 (17.00 น.) ผ่านระบบ NRIIS
  • หน่วยงานต้นสังกัดรับรอง 13 ธ.ค. 65 (17.00 น.)