ข่าวสารทุนวิจัยข้อเสนอโครงการฯ MATCHING GRANT APPLICATION 2022 ระหว่าง Multimedia University ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้เขียนข่าว ยุทธนา สงนรินทร์

ปิดรับข้อเสนอ : 30 ก.ย. 2565

เปิดอ่าน 25 ครั้ง

กรอบการวิจัย:

Engineering, Computing, Business and Management, Creative Multimedia and Cinematic Arts, Applied Communication และ Law

รายละเอียด: