ข่าวสารทุนวิจัยวช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมือไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP) ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้เขียนข่าว จริยา จริยา

ปิดรับข้อเสนอ : 7 ต.ค. 2565

เปิดอ่าน 53 ครั้ง

กรอบการวิจัย:

ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมือไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP)

รายละเอียด:

วช.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 

ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมือไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP)
  • ช่วงเวลารับข้อเสนอ       22 สิงหาคม  7 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00. ผ่านระบบ NRIIS
  • หน่วยงานต้นสังกัดรับรองข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00.
  • รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11596