บพข. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 : N48 (S4P23) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ (Global Partnership)
ปิดรับ : 4 ก.ค. 2565 [อ่าน : 46 ครั้ง]

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/ Franco-Thai Mobility Programme/ PHC SIAM) ...
ปิดรับ : 29 ก.ค. 2565 [อ่าน : 422 ครั้ง]

วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
ปิดรับ : 11 ส.ค. 2565 [อ่าน : 77 ครั้ง]