กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2021

+66 055 968 639

ภาพกิจกรรม

Select :


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

NU Research Lunch Talk EP5
[2 ธันวาคม 2565 : view 6]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

กองการวิจัยและนวัตกรรมจัดการประชุมหารือกิจกรรมการส่งเสริมและผลักดันการขอทุนวิจัยจาก บพข.
[23 พฤศจิกายน 2565 : view 14]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

ม.นเรศวร X RUN office ผนึกกำลังจัด ERUN: Meeting >> “RUN Foresight” เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็งตอบโจทย์การพัฒนางานวิจัยของประเทศ
[23 พฤศจิกายน 2565 : view 12]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

กิจกรรม NU Research Lunch Talk EP.03 หัวข้อ "งานวิจัยสิ่งแวดล้อมใช้ได้จริง สร้างผลกระทบสูง ตีพิมพ์ได้ !"
[15 พฤศจิกายน 2565 : view 449]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2566
[8 พฤศจิกายน 2565 : view 32]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพ ประสิทธิผลด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย ครั้งที่ 1/2566
[4 พฤศจิกายน 2565 : view 32]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยเพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยสังคมผู้ประกอบการ และ Research Coaching EP.1 “การเปลี่ยนการทบทวนวรรณกรรมให้เป็นงานวิจัย: systematic review and meta-analysis”
[4 พฤศจิกายน 2565 : view 27]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

ม.นเรศวร จับมือ เมืองนวัตกรรมอาหาร: Food Innopolis (สวทช.) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมาย ระเบียบ การผลิต การจำหน่าย และการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
[28 ตุลาคม 2565 : view 45]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

กองการวิจัยและนวัตกรรมจัดกิจกรรม NU Research Lunch Talk EP.02 Online ผ่านโปรแกรม ZOOM
[19 ตุลาคม 2565 : view 38]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

ผู้บริหารร่วมต้อนรับและหารืองานวิจัยร่วมกับนักวิจัยชาวต่างชาติในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสร้างความร่วมมือและเครือข่ายวิจัย
[21 ตุลาคม 2565 : view 33]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมถอดบทเรียน สืบเนื่องจากการศึกษาดูงาน โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2565 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
[19 ตุลาคม 2565 : view 38]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

ม.นเรศวร จัดแถลงข่าว “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากสารสกัดธรรมชาติต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์” ร่วมกับ บริษัทโนว่า เฮลธ์ จำกัด ในเครือบริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล กรุ๊ป
[6 ตุลาคม 2565 : view 53]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

กองการวิจัยและนวัตกรรมจัดกิจกรรม NU Research Lunch Talk EP.01 Online ผ่านโปรแกรม ZOOM
[5 ตุลาคม 2565 : view 55]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

ประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 5/2565
[28 กันยายน 2565 : view 82]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

มหาวิทยาลัยนเรศวร และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หารือแนวทางการทำงาน สร้างความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยร่วมกัน
[20 กันยายน 2565 : view 76]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

ประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร (วาระพิเศษ).
[9 กันยายน 2565 : view 355]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

การประชุมผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2565
[25 สิงหาคม 2565 : view 102]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

กองการวิจัยและนวัตกรรม นำ 4 ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมแสดงในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวรวาระพิเศษ (Retreat)
[26 สิงหาคม 2565 : view 13113]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

จัดบูธนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ในงาน “NU Art & Craft Fun Fair 2022” [โซน Art & Craft Market]
[26 สิงหาคม 2565 : view 90]


คลิก..เพื่อต้องการเข้าไปดูรูปทั้งหมด

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการบรรยายหัวข้อเรื่อง "การเจาะลึกการให้ทุนวิจัยโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ"
[26 สิงหาคม 2565 : view 71]