ประจำปีงบประมาณ 2565

หมวด : ประจำปีงบประมาณ 2565

กองการวิจัยและนวัตกรรมจัดการประชุมหารือกิจกรรมการส่งเสริมและผลักดันการขอทุนวิจัยจาก บพข.
โดย : วานิชญา บุตรมางกูล วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 เปิด : 154 ครั้ง

 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 กองการวิจัยและนวัตกรรมจัดการประชุมหารือกิจกรรมการส่งเสริมและผลักดันการขอทุนวิจัยจาก บพข. โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ ประธานอนุกรรมการแผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ บพข และรองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร ชี้แนะแนวทางในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะต้องมีผู้ประกอบการมาร่วมในการขอทุนวิจัย โดยมี บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการร่วมทุนของภาคเอกชน ณ ห้องประชุม 407.3 อาคารมหาธรรมราชาโซน A