ประจำปีงบประมาณ 2565

หมวด : ประจำปีงบประมาณ 2565

กิจกรรม NU Research Lunch Talk EP.03 หัวข้อ "งานวิจัยสิ่งแวดล้อมใช้ได้จริง สร้างผลกระทบสูง ตีพิมพ์ได้ !"
โดย : วานิชญา บุตรมางกูล วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 เปิด : 462 ครั้ง

 DRI จัดกิจกรรม Research Lunch Talk เพื่อพูดคุยเเลกเปลี่ยนร่วมกัน

––––

9 พฤศจิกายน 2565 กองการวิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรม NU Research Lunch Talk EP.03 หัวข้อ "งานวิจัยสิ่งแวดล้อมใช้ได้จริง สร้างผลกระทบสูง ตีพิมพ์ได้ !" ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากร การจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ เพื่อสร้างบรรยากาศด้านการวิจัยระหว่างนักวิจัยในมหาวิทยาลัย และเพื่อให้นักวิจัยเห็นแนวทางการทำวิจัยลักษณะบูรณาการร่วมสาขาวิชา อีกทั้งเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิจัยในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงต่อไป