ประจำปีงบประมาณ 2565

หมวด : ประจำปีงบประมาณ 2565

กองการวิจัยและนวัตกรรมจัดกิจกรรมการบรรยายหัวข้อ: ภาพรวมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์กองทัพอากาศ
โดย : วานิชญา บุตรมางกูล วันที่ : 4 กรกฏาคม 2565 เปิด : 79 ครั้ง

 Air Force Office of Scientific Research Overview. with Dr. Todd S. Rushing  International Program Officer (IPO) of the Air Force Research Laboratory (AFRL)’s Asian Office of Aerospace Research and Development (AOARD) วันที่ 4 กรกฏาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเสลา 1 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี