ประจำปีงบประมาณ 2565

หมวด : ประจำปีงบประมาณ 2565

ประมวลภาพกิจกรรมการ Coaching โครงการ APEC Regional Youth Symposium
โดย : วานิชญา บุตรมางกูล วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 เปิด : 15 ครั้ง

  ประมวลภาพกิจกรรมการ Coaching โครงการ APEC Regional Youth Symposium


ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรมการ Coaching โดยใช้ระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร. สราวุธ สัตยากวี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้ Coaching เพื่อให้น้องๆ นิสิต เข้าร่วมกิจกรรม Hackathon โครงการ APEC Regional Youth Symposium ในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นกำลังใจให้แก่ทีมนิสิต ม.นเรศวร เข้าร่วมกิจกรรม Hackathon โครงการ APEC Regional Youth Symposium ด้วยนะครับ