กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

ข่าวสารทุนวิจัย

แสดงเฉพาะทุนที่กำลังเปิดรับ || แสดงทั้งหมดHall of Fame/รางวัลวิจัย

ระดับชาติและนานาชาติ,นักวิจัยดีเด่น || แสดงทั้งหมด • Spotlight

  ผลงานวิชาการ,ผลงานนิสิต || แสดงทั้งหมด

  สถิติผลงานวิจัย

  การตีพิมพ์ || แสดงทั้งหมด  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร || แสดงทั้งหมด


  ภาพกิจกรรม

  ประมวลภาพกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา || กิจกรรมอื่นๆ  4 กรกฏาคม 2565 กองการวิจัยและนวัตกรรมจัดกิจกรรมการบรรยายหัวข้อ: ภาพรวมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์กองทัพอากาศ  16 มิถุนายน 2565 ประมวลภาพกิจกรรมการ Coaching โครงการ APEC Regional Youth Symposium  15 มิถุนายน 2565 โครงการ RSP KNOWLEDGE SHARING 2022 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค แผนงานบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  13 มิถุนายน 2565 ประมวลภาพการประชุมตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง รอบ 18 เดือน  11 มิถุนายน 2565 ประมวลภาพการอบรม Design Thinking  1 มิถุนายน 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์การเงิน บัญชี และผลประกอบการของผู้ประกอบการสำหรับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาและแนวทางบริหารจัดการเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2564-2565

  Hot Links

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  ปฏิทินกิจกรรม

  แผนผังเว็บไซต์