กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

ข่าวสารทุนวิจัย

แสดงเฉพาะทุนที่กำลังเปิดรับ || แสดงทั้งหมดHall of Fame/รางวัลวิจัย

ระดับชาติและนานาชาติ,นักวิจัยดีเด่น || แสดงทั้งหมด • Spotlight

  ผลงานวิชาการ,ผลงานนิสิต || แสดงทั้งหมด

  สถิติผลงานวิจัย

  การตีพิมพ์ || แสดงทั้งหมด  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร || แสดงทั้งหมด


  ภาพกิจกรรม

  ประมวลภาพกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา || กิจกรรมอื่นๆ  30 พฤศจิกายน 2565 NU Research Lunch Talk EP5  21 พฤศจิกายน 2565 กองการวิจัยและนวัตกรรมจัดการประชุมหารือกิจกรรมการส่งเสริมและผลักดันการขอทุนวิจัยจาก บพข.  18 พฤศจิกายน 2565 ม.นเรศวร X RUN office ผนึกกำลังจัด ERUN: Meeting >> “RUN Foresight” เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็งตอบโจทย์การพัฒนางานวิจัยของประเทศ  9 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรม NU Research Lunch Talk EP.03 หัวข้อ "งานวิจัยสิ่งแวดล้อมใช้ได้จริง สร้างผลกระทบสูง ตีพิมพ์ได้ !"  7 พฤศจิกายน 2565 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2566  4 พฤศจิกายน 2565 การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพ ประสิทธิผลด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย ครั้งที่ 1/2566

  Hot Links

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  ปฏิทินกิจกรรม

  แผนผังเว็บไซต์