+66 055 968 604

ภาพกิจกรรม | ดูทั้งหมด


การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity) ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2563

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity)

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2563

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity) ณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2563