โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)" รุ่นที่ 6
ระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 2561
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ณ ห้อง Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขั้นตอนการสมัคร

  1. 1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์(ข้างล่างนี้)

  2. 2. กรอกใบสมัคร Download

  3. 3. Scan ใบสมัครส่งมาทาง อีเมลล์ yuttanas@nu.ac.th (ส่งฉบับจริงตามมาภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561)

  4. 4. รอการประกาศผลการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

  5. 5. เข้าร่วมอบรม 4-8 มิ.ย. 61

** ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก **

** ร่างกำหนดการ **

** แนวปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม **