กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

ลงทะเบียนเข้าร่วม workshop วันที่ 27 สิงหาคม 2562เนื่องจากขณะนี้มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมเต็มความจุของห้อง จึงขอปิดรับสมัคร (หากสามารถหาห้องที่มีความจุเพิ่มขึ้นได้จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ) ทั้งนี้จะมีการถ่ายทอดทางเพจกองการวิจัยฯ ให้นักวิจัยได้รับฟังครับ

ร่างกำหนดการ (ใหม่)

เอกสาร Download (จากการประชุมชี้แจงระบบ แผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วันพฤหัสบดีที่ 1 – วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ )