กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยเชิงประยุกต์และเทคโนโลยี

  • ปีที่ได้รางวัล 2556
  • เปิดอ่าน 1324 ครั้ง

ผศ.ดร.สมพร เรืองสินชัยวานิช

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยเชิงประยุกต์และเทคโนโลยี (NU Outstanding Researcher in Applied and Technology Research)
งานวิจัยเป็นการสร้างนวัตกรรมต้นแบบเครื่องควบคุมอุณหภูมิสำหรับทดสอบเรโซแนนซ์ของแขนจับหัวอ่านของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ควบคุมโดยพีไอดี สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตามต้องการ โดยทำอุณหภูมิได้ระหว่าง -20 ถึง -80 องศาเซลเซียส ภายใน 5 นาที และมีความเที่ยงตรง ±5 เปอร์เซ็นต์ของอุณหภูมิที่กำหนด อีกทั้งสามารถรักษาอุณหภูมิภายในตู้ให้คงที่เหมาะสมกับการทดสอบได้ในระยะเวลาที่ต้องการ โดยเครื่องต้นแบบดังกล่าวมีการนำไปใช้ประโยชน์ที่เห็นผลชัดเจนโดยภาคเอกชน สามารถทดแทนเครื่องควบคุมอุณหภูมิจากต่างประเทศที่ต้องนำเข้าในราคาที่สูง สามารถตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้