กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

ผลงานวิจัยดีเด่น สกว. ประจำปี 2560 ผลงานวิจัยด้านพานิชย์

  • ปีที่ได้รางวัล 2561
  • เปิดอ่าน 392 ครั้ง

ดร.วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวะกรรมศาสตร์
ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สกว. ประจำปี 2560 ผลงานวิจัยด้านพานิชย์ ผลงาน “จ่าเฉยอัจริยะพร้อมระบบ ออกใบสั่งอัตโนมัติ”