กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

2018 TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Award ในสาขา Engineering & Multidisciplinary Technology

  • ปีที่ได้รางวัล 2561
  • เปิดอ่าน 540 ครั้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Award ในสาขา Engineering & Multidisciplinary Technology ในการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุธโส สกว.” ครั้งที่ 17
ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 ณ โรงแรม เดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสิร์ท จ.เพชรบุรี