กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมงานการนำเสนอประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านฮาลาล 2018

ผู้เขียนข่าว : สุภัชญา เครือออน วันที่ : 4 เมษายน 2561 เปิดอ่าน : 36 ครั้ง

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ " International Conference on Thailand innovation in product and service 2018 " ภายใต้หัวข้อ "Strategizing Global Halal Business through Research & Innovation" ในระหว่างวันที่ 12 -15 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการนี้สถาบันฮาลาล จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอประชุมวิชาการระดับนานาชาติได้ฮาลาล 2018 ในวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://halalinst.psu.ac.th/i-chips

เอกสารแนบ : คลิก