กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและประชาสัมพันธ์

ผู้เขียนข่าว : สุภัชญา เครือออน วันที่ : 21 มีนาคม 2561 เปิดอ่าน : 70 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับสมาคมสีแห่งเอเชีย (Asia Color association) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ "The 4th Asia Color association Conference 2018" ขึ้นในระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดงานครั้งนี้ ในการนี้จึงขอเรียนเชิญและประชาสัมพันธ์เรียนเชิญท่านที่สนใจ ร่วมส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ โดยกำหนดส่งบทคัดย่อ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 และบทความฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 และสามารถลงทะเบียนพร้อมส่งบทความวิจัยและติดตามรายละเอียดโครงการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aca2018.rmutt.ac.th

เอกสารแนบ : คลิก