กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่7

ผู้เขียนข่าว : สุภัชญา เครือออน วันที่ : 15 สิงหาคม 2560 เปิดอ่าน : 93 ครั้ง

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2561 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ ร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานในครั้งนี้ โดยส่งบทความวิจัยได้ที่ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 1047-8 มือถือ 08 2629 1970 โทรสาร 0 546 6714 E-mail : prconference@up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.prc.up.ac.th/

เอกสารแนบ : คลิก