กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

เปลี่ยนภาษา ภาษาไทย English

ข่าวสารทุนวิจัย

แสดงเฉพาะทุนที่กำลังเปิดรับ || แสดงทั้งหมดHall of Fame/รางวัลวิจัย

ระดับชาติและนานาชาติ,นักวิจัยดีเด่น || แสดงทั้งหมด • Spotlight

  ผลงานวิชาการ,ผลงานนิสิต || แสดงทั้งหมด

  สถิติผลงานวิจัย

  การตีพิมพ์ || แสดงทั้งหมด  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร || แสดงทั้งหมด


  ภาพกิจกรรม

  ประมวลภาพกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา || กิจกรรมอื่นๆ  29 พฤศจิกายน 2562 การประชุมชี้แจงการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการทุนของหน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (PMU)  20 พฤศจิกายน 2562 มน.ร่วมประชุมสัมมนาข้อมูลเชิงพื้นที่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือ  20 พฤศจิกายน 2562 การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13  14 พฤศจิกายน 2562 Thai-BISPA  13 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  13 พฤศจิกายน 2562 การประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 15

  Hot Links

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  ปฏิทินกิจกรรม

  แผนผังเว็บไซต์