กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

เปลี่ยนภาษา ภาษาไทย English

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Infrastructure Databank : STDB)

ข่าวสารทุนวิจัย

แสดงเฉพาะทุนที่กำลังเปิดรับ || แสดงทั้งหมดHall of Fame/รางวัลวิจัย

ระดับชาติและนานาชาติ,นักวิจัยดีเด่น || แสดงทั้งหมด • Spotlight

  ผลงานวิชาการ,ผลงานนิสิต || แสดงทั้งหมด

  สถิติผลงานวิจัย

  การตีพิมพ์ || แสดงทั้งหมด  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร || แสดงทั้งหมด


  ภาพกิจกรรม

  ประมวลภาพกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา || กิจกรรมอื่นๆ  19 เมษายน 2562 มน. จัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Excellence Center)  18 เมษายน 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร Good Clinical Practice: GCP  10 เมษายน 2562 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)  3 เมษายน 2562 การนำเสนอแผนธุรกิจในเวลาจำกัด(Pitching)เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจฯ ประจำปีงบประมาณ 2562  2 เมษายน 2562 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการอาคารอำนวยการอุทยานวิทย์ยาศาสตร์ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2562  29 มีนาคม 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

  Hot Links

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  ปฏิทินกิจกรรม

  แผนผังเว็บไซต์