เปลี่ยนภาษา ภาษาไทย English

นักวิจัยดีเด่นปี 2559

ข่าวสารทุนวิจัย

แสดงเฉพาะทุนที่กำลังเปิดรับ || แสดงทั้งหมดHall of Fame/รางวัลวิจัย

ระดับชาติและนานาชาติ,นักวิจัยดีเด่น || แสดงทั้งหมด • Spotlight

  ผลงานวิชาการ,ผลงานนิสิต || แสดงทั้งหมด

  สถิติผลงานวิจัย

  การตีพิมพ์ || แสดงทั้งหมด

  ข้อมูลล่าสุด : 22 มกราคม 2558

  Chart.

  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร || แสดงทั้งหมด

  ข้อมูลล่าสุด : 25 กันยายน 2559

  Chart.


  ภาพกิจกรรม

  ประมวลภาพกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา || กิจกรรมอื่นๆ  23 กันยายน 2559 การประชุมคณะกรรมการกลุ่มงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เครือข่าย C - อพ.สธ.) ครั้งที่ 2/2559  22 กันยายน 2559 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1  19 กันยายน 2559 การประชุมบุคลากรกองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 6/2559  13 กันยายน 2559 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยเครือข่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  5 กันยายน 2559 อบรมการปฏิบัติการการใช้งานระบบ NRMS ประจำปี พ.ศ.2559  2 กันยายน 2559 สรุปภาพรวมของเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง ณ ห้องประชุมชมนที เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

  Hot Links

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  ปฏิทินกิจกรรม

  แผนผังเว็บไซต์