เปลี่ยนภาษา ภาษาไทย English

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ขนิษฐารางวัลที่ได้รับจากประเทศโปแลนด์

ข่าวสารทุนวิจัย

แสดงเฉพาะทุนที่กำลังเปิดรับ || แสดงทั้งหมดHall of Fame/รางวัลวิจัย

ระดับชาติและนานาชาติ,นักวิจัยดีเด่น || แสดงทั้งหมด • Spotlight

  ผลงานวิชาการ,ผลงานนิสิต || แสดงทั้งหมด

  สถิติผลงานวิจัย

  การตีพิมพ์ || แสดงทั้งหมด

  ข้อมูลล่าสุด : 22 มกราคม 2558

  Chart.

  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร || แสดงทั้งหมด

  ข้อมูลล่าสุด : 24 มกราคม 2560

  Chart.


  ภาพกิจกรรม

  ประมวลภาพกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา || กิจกรรมอื่นๆ  17 มกราคม 2560 การประชุมเครือข่ายC-อพ.สธ.  16 มกราคม 2560 การประชุมติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า  16 มกราคม 2560 Industrial R&D Fund Fair #4  16 มกราคม 2560 การประชุม COE  10 มกราคม 2560 รายงานความก้าวหน้า rre2017  22 ธันวาคม 2559 หารือมหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค

  Hot Links

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  ปฏิทินกิจกรรม

  แผนผังเว็บไซต์