กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

ข่าวสารทุนวิจัย

แสดงเฉพาะทุนที่กำลังเปิดรับ || แสดงทั้งหมดHall of Fame/รางวัลวิจัย

ระดับชาติและนานาชาติ,นักวิจัยดีเด่น || แสดงทั้งหมด • Spotlight

  ผลงานวิชาการ,ผลงานนิสิต || แสดงทั้งหมด

  สถิติผลงานวิจัย

  การตีพิมพ์ || แสดงทั้งหมด  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร || แสดงทั้งหมด


  ภาพกิจกรรม

  ประมวลภาพกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา || กิจกรรมอื่นๆ  8 มิถุนายน 2564 EP.05 "เฟ้นหาเคล็ดลับ! การทำงานวิจัย การเขียนบทความวิจัย  28 พฤษภาคม 2564 EP.04 "เฟ้นหาเคล็ดลับ! การทำงานวิจัย การเขียนบทความวิจัย  25 พฤษภาคม 2564 แนวทางการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง  21 พฤษภาคม 2564 การอบรมเชิงบรรย EP.03 “เรียนรู้เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน  14 พฤษภาคม 2564 การอบรมเชิงบรรยาย - EP.02 “ต้องรู้ ! สาระสำคัญ: หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการระบบใหม่”  8 พฤษภาคม 2564 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

  Hot Links

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  ปฏิทินกิจกรรม

  แผนผังเว็บไซต์