กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

เปลี่ยนภาษา ภาษาไทย English

ข่าวสารทุนวิจัย

แสดงเฉพาะทุนที่กำลังเปิดรับ || แสดงทั้งหมดHall of Fame/รางวัลวิจัย

ระดับชาติและนานาชาติ,นักวิจัยดีเด่น || แสดงทั้งหมด • Spotlight

  ผลงานวิชาการ,ผลงานนิสิต || แสดงทั้งหมด

  สถิติผลงานวิจัย

  การตีพิมพ์ || แสดงทั้งหมด  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร || แสดงทั้งหมด


  ภาพกิจกรรม

  ประมวลภาพกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา || กิจกรรมอื่นๆ  22 สิงหาคม 2562 โครงการจุดประกายไอเดียการเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้น  9 สิงหาคม 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “Brotherhood เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่” (ศึกษาดูงาน)  8 สิงหาคม 2562 การบรรยาย แนวทางการขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยของประเทศ  8 สิงหาคม 2562 การประชุมชี้แจงการเสนองบประมาณตามยุทธศาสตร์ (งบแผ่นดินปกติ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  1 สิงหาคม 2562 สอว.ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  31 กรกฏาคม 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย (สำหรับคณะกรรมการ) 31 กค.62

  Hot Links

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  ปฏิทินกิจกรรม

  แผนผังเว็บไซต์