หมวด : ประจำปีงบประมาณ 2559

อบรมการปฏิบัติการการใช้งานระบบ NRMS ประจำปี พ.ศ.2559
โดย : สุภัชญา เครือออน วันที่ : 5 กันยายน 2559 เปิด : 367 ครั้ง

    เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 กองบริหารการวิจัย จัดการประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการ "การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ" (National Research Management System : NRMS) โดย นางสาวสิริกร ชูแก้ว ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน

และแนะนำการใช้งานระบบ NRMS โดยเจ้าหน้าที่กองบริหารการวิจัย   ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 44 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร