หมวด : ประจำปีงบประมาณ 2559

Thailand Research Expo 2016
โดย : สุภัชญา เครือออน วันที่ : 22 สิงหาคม 2559 เปิด : 827 ครั้ง

         มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดนิทรรศการผลงานวิจัย ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2559 (Thailand Research Expo 2016) ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยนำเสนอในภาคนิทรรศการ Theme งานวิจัยเพื่อเพิ่มการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหาร นำเสนอผลงานวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ คณะเกษตรฯ ผลงานวิจัย สมุนไพรครบรสครบกลิ่นในฟิลม์บริโภคได้พร้อมปรุง เป็นการใช้กระบวนการอบแห้งแบบถนอมสีและกลิ่นรสของสมุนไพรเครื่องแกงประกอบอาหารไทย ได้แก่ กระเพรา โหระพา ใบมะกรูด ข่า ตะไคร้ หอมแดง ต้นหอม ผักชี ผักสะระแหน่ เป็นต้น แล้วนำมาผ่านกระบวนการตรึงสีและกลิ่นรสของสมุนไพรร่วมกับการอบแห้งแบบ low impact drying จากนั้นนำสมุนไพรแต่ละชนิดห่อในฟิล์มบริโภคได้และผ่านกระบวนการบรรจุที่สามารถเก็บรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้ได้นานและสะดวกต่อการใช้ปรุงอาหาร เพื่อคงไว้ซึ่งสี กลิ่น กลิ่นรส ลักษณะปรากฎและเนื้อสัมผัสหลังคืนรูปให้เหมือนกับสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเครื่องแกงไทยอบครบรสครบกลิ่นถูกจัดเป็นเซ็ตที่พร้อมนำไปประกอบอาหารเช่น ชุดต้มยำน้ำข้น ชุดต้มยำน้ำใส ชุดลาบ ชุดต้มข่า ชุดผัดกระเพรา เป็นต้น พร้อมสาธิตการทำอาหาร (cooking demo) พร้อมชิมทุกวันเวลา 11:00 และ 14:00 น.และผลงานวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา รุตรัตนมงคล ผลงานวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากถั่วดาวอินคา การนำผงโปรตีนและน้ำมันจากเมล็ดถั่วดาวอินคามาผลิตอาหารเพื่อสุขภาพสู่เชิงพาณิชย์ และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับถั่วอินคาและกากถั่วอินคาที่เป็นผลพลอยได้หลังจากกระบวนการบีบน้ำมัน 

      โดย ผลงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลระดับ Silver Award ในการประกวด Thailand Research Expo 2016 Award เป็นถ้วยรางวัลและเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลขอบคุณมหาวิทยาลัย จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมีหน่วยงานที่นำผลงานวิจัยและกิจกรรมวิจัยร่วมจัดนิทรรศการจำนวน 130 หน่วยงาน

1   2   Next