หมวด : ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการจัดการความรู้กองบริหารการวิจัย (KM)
โดย : สุภัชญา เครือออน วันที่ : 11 เมษายน 2559 เปิด : 346 ครั้ง

 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 นางสาวสิริกร ชูแก้ว ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัย กล่าวเปิดโครงการจัดการความรู้กองบริหารการวิจัย (KM) ประจำปี 2559 โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันของบุคลากรกองบริหารการวิจัย ณ ห้องประชุมกองบริหารการวิจัย ชั้น 2 อาคารมหาธรรมราชา โชนชี