กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

หมวด : ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
โดย : สุภัชญา เครือออน วันที่ : 19 ธันวาคม 2561 เปิด : 74 ครั้ง

     วันที่ 19 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล รองอธิการบดี เป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่อง "คนรุ่นใหม่ พลังใหม่ กับมหาวิทยาลัยยุคใหม่ จากมิติของงานวิจัย" ในโครงการปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562 ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 210 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร