กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

หมวด : ประจำปีงบประมาณ 2562

Human Subject Protection ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดย : สุภัชญา เครือออน วันที่ : 17 ธันวาคม 2561 เปิด : 63 ครั้ง

 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 กองส่งเสริมการวิจัย โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร Human Subject Protection ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อให้ นักวิจัย และผู้สนใจ มีความรู้ความเข้าใจ สร้างเสริมประสบการณ์ และ ฝึกทักษะการศึกษาวิจัยทางด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในการวิจัยได้อย่างถูกต้อง และเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการจริยธรรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร