กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

หมวด : ประจำปีงบประมาณ 2562

การประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
โดย : สุภัชญา เครือออน วันที่ : 13 ธันวาคม 2561 เปิด : 46 ครั้ง

     วันที่ 13 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง (กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม) ณ ห้องประชุมเสลา 5 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อพิจารณาผลประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์และโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรายงานสถานะโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561