กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

หมวด : ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย
โดย : สุภัชญา เครือออน วันที่ : 13 ธันวาคม 2561 เปิด : 58 ครั้ง

     วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 กองส่งเสริมการวิจัย โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection-Standard Corse) ณ ห้องเอกาทศรถ 210 โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อให้ นักวิจัย และผู้สนใจ มีความรู้ความเข้าใจ สร้างเสริมประสบการณ์ และ ฝึกทักษะการศึกษาวิจัยทางด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในการวิจัยได้อย่างถูกต้อง และเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการจริยธรรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร