กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

หมวด : ประจำปีงบประมาณ 2562

สวก. เยี่ยมชมผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
โดย : สุภัชญา เครือออน วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2561 เปิด : 111 ครั้ง

 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.นำโดย นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร และคณะผู้บริหาร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรม “รอบรู้งานวิจัย กับ สวก. นำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงานวิจัยการเกษตร ณ สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ (Cosnet) มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1. โครงการการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดใบกฤษณาเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ 
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.เนติ วระนุช คณะเภสัชศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ2. โครงการการวิจัยและพัฒนาการผลิตเห็ดถั่งเช่าสีทองเชิงพาณิชย์
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ เป็นหัวหน้าโครงการ


3. โครงการสารเสริมกระตุ้นภูมิคุ้มกันและพลังงานแบบเร่งด่วนสำหรับสุกรโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี ทาตระกูล คณะเกษตรศาสตร์ฯ เป็นหัวหน้าโครงการ


โดยทั้ง 3 โครงการ เป็นโครงการวิจัยที่มีการบูรณการในทำงานร่วมกัน ทั้งหน่วยภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพื่อให้เกิดใช้ประโยชน์จากงานวิจัยอย่างแท้จริง