กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

หมวด : ประจำปีงบประมาณ 2561

พิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร
โดย : สุภัชญา เครือออน วันที่ : 4 ตุลาคม 2561 เปิด : 123 ครั้ง

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานการประชุมพิจารณาเกณฑ์คัดเลือกนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุรวุฒิภายนอก รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงาน TDRI และรศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้แทนคณบดีจาก 3 กลุ่มสาขาวิชา เป็นคณะกรรมการการพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือก ในที่ประชุมมีการเสนอแนะให้ความเห็น และร่วมกันพิจารณาเกณฑ์ในประเด็นต่างๆอย่างรอบด้าน ณ ห้องประชุมเสลา 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร