กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

หมวด : ประจำปีงบประมาณ 2561

"ประชุมชี้แจงการทำสัญญารับทุนงบประมาณแผ่นดิน ปี 2562"
โดย : สุภัชญา เครือออน วันที่ : 26 กันยายน 2561 เปิด : 138 ครั้ง

26 กันยายน 2561 ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี เปิดการประชุมชี้แจงการทำสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ปี 2562 ตามเป้าหมายที่ 1 2 และ 3 เพื่อสร้างความเข้าใจและการดำเนินโครงการวิจัยให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการวิจัย ณ ห้องประชุม 210 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร