กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร @2019

หมวด : ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการและนักวิจัยด้านมาตรฐานการวิจัย
โดย : สุภัชญา เครือออน วันที่ : 12 กันยายน 2561 เปิด : 266 ครั้ง

      เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 กองบริหารการวิจัย จัดโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการและนักวิจัยด้านมาตรฐานการวิจัย โดยมีหัวข้อการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection - Standard Course) ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 208 และ 209 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร